Javni poziv za iskaz interesa za izvršenje usluga održavanja privremenih pokretnih objekata (kontejnera) na području gdje je proglašena katastrofa

Središnji državni ured je, temeljem čl. 51.a. Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti u okviru privremenog stambenog zbrinjavanja osoba čiji su objekti stanovanja oštećeni ili uništeni potresom.

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju sposobnost i mogućnost za izvršenje usluga / izvođenje radova održavanja pojedinačnih privremenih pokretnih objekata na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.

Zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu isto iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem s navođenjem svih potrebnih podataka u tu svrhu.
 
U svrhu jednoobraznog dostavljanja podataka, uz ovaj poziv se dostavlja obrazac kojeg je potrebno popuniti te dostaviti Središnjem državnom uredu uz prijavu interesa.

Ovaj Javni poziv je aktivan do 02. prosinca 2021. godine nakon čega se planira provedba postupka nabave u 1. fazi održavanja po hitnim intervencijama, ali zainteresirani gospodarski subjekti mogu i nakon toga roka dostavljati svoje prijave interesa s potrebnim podacima, u slučaju potrebe u budućem razdoblju.

Središnji državni ured, u slučaju potrebe, može organizirati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o čemu će isti biti pravodobno obaviješteni.

Prijave interesa s popunjenim obrascem molimo dostaviti na adresu elektroničke pošte odrzavanje@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Poveznica na tekst poziva i obrasca za popunjavanje


 

Vijesti