Nominirani korisnici za 1. projektni prijedlog RHP-a za višestambenu zgradu u Korenici

Građevina: višestambena zgrada u Korenici, k.č.br. dio 11335, k.o. Korenica Br. stanova: 29 s pripadajućim spremištima Trenutna situacija: u tijeku izrada glavnog projekta Planirani rok završetka: I kvartal 2015. godine Više detalja na stranici Projekti

Vijesti