OBJAVLJENE IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA KORISNIKA STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA 2018. GODINU

Sukladno članku 12.a stavku 5 Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/0857/1151A/13,148/1376/14147/14 i 18/15) uredi državne uprave u županijama kao prvostupanjska tijela, utvrdili su izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, za tekuću 2018. godinu. Liste prvenstva objavljene su i dostupne na internetskim stranicama i oglasnim pločama ureda državne uprave u županijama u kojima su podneseni zahtjevi za stambeno zbrinjavanje. Popis ureda državne uprave u županijama:
 1. URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
 2. URED DRŽAVNE UPRAVE  U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
 3. URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
 4. URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
 5. URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
 6. URED DRŽAVNE UPRAVE  U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
 7. URED DRŽAVNE UPRAVE  U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI
 8. URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
 9. URED DRŽAVNE UPRAVE  U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
 10. URED DRŽAVNE UPRAVE  U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
 11. URED DRŽAVNE UPRAVE  U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
 12. URED DRŽAVNE UPRAVE  U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI
 13. URED DRŽAVNE UPRAVE  U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
 14. URED DRŽAVNE UPRAVE  U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI
 15. URED DRŽAVNE UPRAVE  U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
 16. URED DRŽAVNE UPRAVE  U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
 17. URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI
 18. URED DRŽAVNE UPRAVE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI


Obavijesti