Odluka o odabiru projekata i aktivnosti

Ovdje možete pogledati Odluku o odabiru projekata i aktivnosti koje će se (su)financirati sukladno Programu usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na potpomognuta područja i ppds kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2019. i Javnom pozivu za nominiranje projekata i aktivnosti.

Vijesti