Odluka o odabiru projekata i aktivnosti - lokalna samouprava 2017. godina