Odluka o odabiru projekata i aktivnosti

Ovdje možete pogledati Odluku o odabiru projekata i aktivnostikoje će se (su)financirati  sukladno Programu usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na ppds kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2018. i Javnom pozivu za nominiranje projekata i aktivnosti

Obavijesti