Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske

ODLUKA O PRODAJI STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU HRVATSKOG PODUNAVLJA („Narodne novine“ , br. 1/14)

Vlada Republike Hrvatske dana 27. prosinca 2013 godine, donijela je Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja („Narodne novine“ , br. 1/14). Bitne informacije u novoj Odluci: • Pravo na kupnju stana prema ovoj Odlukci ima bivši nositelj stanarskog prava koji je na stanu u državnom vlasništvu stekao pravni položaj zaštićenog najmoprinca na temelju Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, br. 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06). • Zaštićeni najmoprimci mogu podnijeti zahtjev za kupnju stana prema ovoj Odluci do 30. lipnja 2014. godine. Protekom toga roka gubi se pravo na kupnju stana. • Prodavatelj stanova u ime Republike Hrvatske je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. • Svi do sada podneseni i nerješeni zahtjevi za kupnju u prijašnjim rokovima ( podneseni na temelju članka 4. Uredbe o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 19/2011), te na temelju Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (»Narodne novine«, br. 56/2011 i 149/2011) ), dovršit će se prema ovoj Odluci. Dakle, nije potrebno ponovo podnositi zahtjev za kupnju stana.

Vijesti