Održan radni sastanak nove predstavnice UNHCR-a u Hrvatskoj Anne Rich i državnog tajnika Hanžeka

  • Slika /slike/naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
Danas su u prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje održali radni sastanak državni tajnik Gordan Hanžek i nova predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj Anna Rich sa suradnicima. 

Teme sastanka su bile implementacija i baza podataka RHP-a te smještaj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Državni tajnik Hanžek informirao je o dosadašnjem radu predstavnicu Rich koja ima preko 20 godina iskustva rada u području međunarodne zaštite a u dosadašnjoj karijeri radila je s tražiteljima azila, izbjeglicama, povratnicima, osobama bez državljanstva i interno raseljenim osobama kako u sjedištu UNHCR-a tako i u operacijama u Africi i Europi.

Republika Hrvatska i Razvojna banka Vijeća Europe potpisale su još 3. prosinca 2013. godine Okvirni sporazum kojim je definiran pravni okvir za korištenje financijskih sredstava iz Fonda RHP-a a stupio je na snagu 1. lipnja 2014. godine.
 
Tijekom 2016. godine, u suradnji s UNHCR-om, pripremljena je baza podataka o svim korisnicima stambeno zbrinutim u sklopu RHP-a, a s ciljem poboljšanja održivosti i lakšeg praćenja korisnika. Početkom 2017. godine, predstavnici UNHCR-a i SDUOSZ-a posjetili su korisnike koji su stambeno zbrinuti putem RHP-a. Na temelju razgovora s korisnicima i popunjavanjem upitnika, koji je stvoren unutar RHP Data baze, dobivena je socio-ekonomska slika korisnika te njihova uključenost u lokalnu zajednicu.
 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 127/17),  koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine, poslovi vezani za osiguravanje smještaja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom, prenijeti su iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. U ovom kontekstu, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklopio je tri Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata adaptacije i opremanja državnih stanova za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita s Ministarstvom unutarnjih poslova, odgovornom tijelu u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).
 
U okviru dogovorenih projekata, u 2019. godini su obnovljena i opremljena ukupno 64 stana u državnom vlasništvu uključujući tri državna stana koje je opremio Crveni križ za stambeno zbrinjavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, u trajanju od dvije godine od dana dobivanja međunarodne zaštite. Ukupan trošak sva tri projekta je 1.296.999,86 € (AMIF 75%, državna sredstva 25%).
 
Nadalje, u ožujku 2020. godine su Ministarstvu unutarnjih poslova, tijelu odgovornom za AMIF, dostavljeni prijedlozi aktivnosti za nove projekte financirane iz AMIF-a. Svi prijedlozi su prihvaćeni i dostavljeni Europskoj Komisiji na odobrenje. Uz prijedloge za obnovu dodatnog broja stambenih jedinica, predloženo je i plaćanje režijskih troškova sredstvima iz fonda AMIF.
 
Što se tiče same statistike, od 1. siječnja 2018. od kada su ovi poslovi u nadležnosti Središnjeg državnog ureda, ukupno je u najmu bilo 315 stambenih jedinica u kojima je zbrinuta 754 osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Trenutno je stambeno zbrinuto 93 osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u 40 stambenih jedinica.

Vijesti