Osiguranje sigurnosnih koridora na putu do škola i vrtića u Petrinji

  • Slika /web_objave_slike za vijesti/Naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pruža tehničku pomoć izgradnje sigurnosnih koridora tzv. tunela kojima se osigurava siguran put učenika, vrtićke djece te njihovih roditelja do škola i vrtića u Petrinji.

Poznati su napori koji ulaže Nacionalni stožer i Grad Petrinja na uklanjanje opasnih građevina kojih je do danas uklonjeno 120. Međutim, sve građevine nisu toliko oštećene da bi se morale ukloniti a potencijalna su prijetnja djeci na putu do škole.

Ovim projektom osigurava se sigurnost svih a ponajviše najmlađih na što apeliraju građani i udruge građana Grada Petrinje. U okviru ovog projekta biti će postavljeno gotovo 700 dužnih metara tunela koji se grade od montažne skele. Ukupna zapremina svih tunela bit će veća od 3000 m3, a biti će utrošeno 100 m3 drvene građe.

Cijeli projekt financiran je od strane Vlade Republike Hrvatske kroz sredstva namijenjena Nacionalnom stožeru civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa.

Vijesti