Popis dostupnih i useljivih stanova i kuća nominiranih za stambeno zbrinjavanje sukladno listi prvenstva za 2014. godinu