Posjet gradilištu nove zgrade u Vukovaru, Tijardovićeva ulica, Sajmište

Dana 21. svibnja 2018. godine, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i gradonačelnik grada Vukovara, posjetili su gradilište na kojem je u tijeku izgradnja višestambene zgrade sa ukupno 21 stanom, na adresi Tijardovićeva ulica na Sajmištu. Po izgradnji stanova, u nju će biti smješteni korisnici sa liste prvenstva grada Vukovara, kojih na ovogodišnjoj izvršnoj listi ima 1.104. Radi se o listi prvenstva za davanje u najam stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske. Bez obzira što je u prošloj godini dodijeljeno 130 stambenih jedinica korisnicima sa liste prvenstva 2017. godine, ove godine bilježi se rast za 90-tak novih podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području grada Vukovara. Državni tajnik Nikola Mažar naglasio je da ovakva kretanja broja podnositelja zahtjeva dovode do zaključka da je osim postojećeg fonda koji je na raspolaganju u Republici Hrvatskoj potrebo ići u nove investicije i gradnje, pri čemu je državni tajnik istaknuo sveobuhvatnu Vladinu politiku ravnomjernog razvoja Republike Hrvatske, demografske obnove i mjera koje će stanovnicima tih krajeva omogućiti da ostanu živjeti u svojim sredinama.

Vijesti