Pripremni sastanci za održavanje 10. Regionalnog koordinacijskog foruma u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja

Dana 8. rujna 2014. godine, u prostorijama Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje održana su tri pripremna tematska sastanka zemalja partnera za održavanje Regionalnog Koordinacijskog Foruma, predviđenog za održavanje dana 9. rujna 2014. godine u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.  
  • Prvi od održanih sastanaka bila je radionica na kojoj su predstavnici Razvojne banke Vijeća Europe i tehničke pomoći prezentirali aktivnosti vezane za vidljivost Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja i provedbu komunikacijskog plana.  Na radionici su sudjelovali  predstavnici zemalja partnera te UNHCR-a i OESS-a. Radionica je za cilj imala iznalaženje načina za postizanje što kvalitetnijeg protoka informacija kroz dogovorene komunikacijske kanale, a sve u svrhu što kvalitetnije provedbe vidljivosti Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, koristeći sve materijale koji mogu dokumentirati napredak i osnažiti suradnju među dionicima, privući nove donatore i ono što je najvažnije informirati one najbitnije – korisnike Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
 
  • Slijedeći događaj bio je održavanje 16. sastanka radne skupine za informiranje javnosti. Ovom radnom grupom predsjedava Republika Hrvatska, a članovi radne skupine su predstavnici zemalja partnera, UNHCR i OESS-a. Po prvi puta na sastanku radne skupine sudjelovala je tehnička pomoć, koja će i u buduće prisustvovati u radu ove radne skupine kao stručno tehnička pomoć zemljama partnerima. Na sastanku su prezentirane sve aktivnosti zemalja partnera od travnja 2014. godine nadalje, te su najavljene sve planirane aktivnosti do 31. listopada 2014. godine. Zaključak radne skupine jest nastavak uspješnog rada ove radne skupine uz tehničku pomoć eksperata koje je angažirala Razvojna banka Vijeća Europe sa ciljem što efikasnijeg informiranja budućih korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.
 
  • Trećim sastankom, Regionalnom radnom skupinom za pripremu i koordiniranje programom Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, predsjedavala je Bosna i Hercegovina. Također su i na tom sastanku prisustvovale sve zemlje partneri te predstavnici UNHCR-a i OESS-a. Na ovom sastanku prezentirani su rezultati odabira korisnika za nominirane projekte u zemljama u regiji te rezultati administrativnih i terenskih provjera potencijalnih korisnika. Osim toga, svaka zemlja partner prezentirala je trenutne aktivnosti u pripremi i implementaciji Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Sve zemlje partneri informirali su sudionike o novim nominiranim projektima. Jedan od osnovnih zaključaka ove radne skupine je poduzimanje određenih mjera kako bi se terenske provjere potencijalnih korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja odradile u vremenski prihvatljivim okvirima u odnosu na terminske planove nominiranih projekata u partnerskim zemljama.


Vijesti