Republika Hrvatska potpisuje dva nova potprojekta u sklopu RHP-a ukupne vrijednosti preko 2.6 milijuna eura

  • Slika /slike/Slika 3.jpg
  • Slika
Dana 3. listopada 2019. godine održan je 27. Regionalni koordinacijski forum u Sarajevu, u sklopu Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP). Tom prilikom predstavnica Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), gđa Marja Seppala, predala je državnom tajniku Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, g. Nikoli Mažaru, Sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava za dva najnovija potprojekta ukupne vrijednosti 2.682.960,00 eura. Radi se o potprojektu HR8 – Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 25 obiteljskih kuća i potprojektu HR9 – Kupnja 38 stanova na području Republike Hrvatske.
 
Vrijednost potprojekta HR8 iznosi 1.062.646,00 eura, od čega se 714.521,00 eura odnosi na bespovratna sredstva iz Fonda Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja i 348.125,00 eura iz državnog proračuna. Vrijednost potprojekta HR9 iznosi 1.620.320,00 eura, od čega se 1.130.320,00 eura odnosi na bespovratna sredstva iz Fonda Regionalnog programa stambenog zbrinjavanje i 490.000,00 eura iz državnog proračuna.
 
Slijedi procedura potpisivanja Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za navedene potprojekte, kako bi se osigurala dodjela predviđenih bespovratnih sredstava od strane Razvojne banke Vijeća Europe te kako bi predmetni Sporazumi postali dio važećeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Vijesti