Sastanak predstavnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i predstavnika koordinacije braniteljskih udruga grada Knina

Slika /arhiva/2017/07/20170724_153454.jpg
U Kninu, dana 24. srpnja 2017. godine održan je sastanak državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, g. Nikole Mažara i g. Marinka Čavke, predsjednika Koordinacije braniteljskih udruga hrvatskog kraljevskog grada Knina. Tema održanog sastanka bila je stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja na području grada Knina, odnosno stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja koji do sada nisu stambeno zbrinuti i nalaze se kao i ostali podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na listi prvenstva Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije. Osim navedenog, tema sastanka bila je i darovanje stambenih jedinica hrvatskim braniteljima koji su ostvarili stambeno zbrinjavanje u imovini u državnom vlasništvu.  Državni tajnik, g. Nikola Mažar iznio je podatak da je na području grada Knina do sada darovana 1.561 stambena jedinica u državnom vlasništvu, za 104 stambene jedinice pokrenuti su postupci potpisivanja ugovora o darovanju, dok je u fazi obrade je 157 zahtjeva za darovanje a za 31 zahtjeva u ovom trenutku nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka darovanja. U razgovoru je naglašena potreba za nastavkom suradnje kako bi se što veći broj obitelji sa liste prvenstva stambeno zbrinuo u 2017. godini. Naime, za razliku od 2015 godine, kada je stambeno zbrinuto 4 obitelji sa liste prvenstva od kojih je jedna obitelj hrvatskog branitelja, u 2016. godini stambeno je zbrinuto 22 obitelji od čega šest obitelji hrvatskih branitelja. Od početka 2017. godine, do danas dodijeljeno je 98 stambenih jedinica a do kraja godine očekuje se dodjela još 97 stambenih jedinica za korisnike svih programa stambenog zbrinjavanja, među kojima će se sveukupno u 2017. godini dodijeliti 55 stambenih jedinica za obitelji hrvatskih branitelja.

Vijesti