U Kninu održan sastanak o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Šibensko-kninske županije

  • Slika /arhiva/2019/1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Kninu, 18. listopada 2019. godine, održan je sastanak o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Šibensko-kninske županije kojem su nazočili: državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Nikola Mažar sa svojim suradnicima, šibensko-kninski župan Goran Pauk, kninski gradonačelnik Marko Jelić te ostali predstavnici jedinica lokalne samouprave.

 

Državni tajnik Nikola Mažar najavio je izgradnju novih višestambenih zgrada na području gradova Drniša i Knina te povećanje sredstava za stambeno zbrinjavanje u županiji. Naime, do kraja ove godine planira se uložiti 26 milijuna kuna čime će se zbrinuti do 200 obitelji a već sljedeće godine ulaganja će se povećati na 35 milijuna kuna.

 

U proteklih par godina proračun za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima udvostručen je s 58 na 116 milijuna kuna. Samim time, povećala su se i sredstva za Šibensko-kninsku županiju. U Kninu ćemo završiti izgradnju zgrade u Zvonimirovoj ulici i krenuti u projektiranje druge, nove zgrade. U Šibensko-kninskoj županiji ove godine imamo 121 zahtjev za dodjelom građevinskog materijala što je dvostruko više nego 2016. godine, izjavio je državni tajnik Nikola Mažar.

 

Na sastanku je zaključeno, da je dosadašnjom suradnjom sa Središnjim državnim uredom Općina Ružić modernizirala 5 kilometara nerazvrstanih cesta a u planu je novih 12-ak. Cijela Općina danas ima struju a 90 % Općine pokriveno je vodoopskrbom.

 

Početkom slijedeće godine Šibensko-kninska županija preuzet će poslove dosadašnjeg Ureda državne uprave. Navedeni poslovi bit će uglavnom vezani za Grad Knin, s obzirom da se od 570 zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem njih čak 470 odnosi na Grad Knin, rekao je župan Goran Pauk.

 

Na radnom sastanku, gradonačelnik Grada Knina, Marko Jelić rekao je da je važno da se promijeni pristup nekorištenja stanova. Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje samo je u prošloj godini utvrdio 40 stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske koje korisnici nisu koristili. Na taj način smanjuje se lista čekanja za stambeno zbrinjavanje ljudi koji u Kninu žive.

 

Podsjetimo, u Šibensko-kninskoj županiji oko 70% prostora spada u područja posebne državne skrbi. Od 5 gradova i 15 općina koliko ih je u županiji, 3 grada (Knin, Drniš, Skradin i četvrtina grada Vodica) i 7 općina (Biskupija, Civljane, Ervenik, Kistanje, Promina, Ružić, Unešić) su na području posebne državne skrbi.

Video možete pogledati ovdje.Vijesti