U Općini Vojnić državni tajnik Hanžek održao radni sastanak sa načelnikom Andrićem

  • Slika /slike/Vojnić/Naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Gordan Hanžek sa suradnicima posjetio je Općinu Vojnić i održao radni sastanak sa načelnikom Nebojšom Andrićem.  

 Državni tajnik Hanžek informirao je čelnike Općine o procedurama i tijeku obnove nekonstruktivnih dijelova obiteljskih kuća oštećenih potresom 29. prosinca 2020.

 Na području Općine Vojnić evidentirana je šteta od potresa na 124 obiteljske kuće i na stambenim zgradama u kojima se nalazi 35 stanova u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 U cilju sanacije štete planira se obnova svih obiteljskih kuća u privatnom vlasništvu, izgradnja  20  obiteljskih kuća na zemljištu na lokaciji Kolarić u vlasništvu Republike Hrvatske  i izgradnja dvije stambene zgrade sa 14 stanova na građevinskim česticama u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Vojnić.

 Bitna  tema od značaja za stanovnike Općine Vojnić je Energetska obnova  stambenih zgrada na području Općine Vojnić. 

Središnji državni ured provodi  „Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na Potpomognutim područjima i Područjima posebne državne skrbi“. Program se financira putem sredstava Instrumenta Europske komisije „Mehanizam za oporavak k i otpornost“, koji je sastavni dio  NPO (Nacionalni plan oporavka). Program obuhvaća energetsku obnovu 413 stambenih zgrada od Iloka do Gračaca, a na području Općine Vojnić planirana je obnova 16 stambenih zgrada.

 U tijeku je javna nabava za radove adaptacije postojeće zgrade u Zvonimirovoj ulici sa 3 stambene  jedinice, a  ugovaranje radova planira se u roku od 30 dana. Vrijednost projekta je oko 2.100.000,00 kuna. Središnji državni ured je ugovorio i radove ugradnje pročistača otpadnih voda na stambenoj zgradi u Vojniću, Karlovačka 24, kako bi se riješio dugogodišnji problem  zbrinjavanja otpadnih voda. Vrijednost projekta je oko 200.000,00 kuna sa početkom radova  u lipnju.Vijesti