Potresinfo - javna nabava

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljuje postupak nabave izvođenja radova tipskih montažnih kuća suhom drvenom gradnjom

Postupak je poslan na objavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave te je obvezna dostava ponuda putem oglasnika. 

Rok za dostavu ponuda, kao i javno otvaranje ponuda, je 23. prosinca 2021. godine u 11:00 sati, u prostorijama Središnjeg državnog ureda.

Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude u predmetnom postupku.

Ovdje možete skinuti dokumentaciju.

Javni poziv za iskaz interesa za izvršenje usluga održavanja privremenih pokretnih objekata (kontejnera) na području gdje je proglašena katastrofa
Središnji državni ured je, temeljem čl. 51.a. Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti u okviru privremenog stambenog zbrinjavanja osoba čiji su objekti stanovanja oštećeni ili uništeni potresom.

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju sposobnost i mogućnost za izvršenje usluga / izvođenje radova održavanja pojedinačnih privremenih pokretnih objekata na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije.

Zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu isto iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem s navođenjem svih potrebnih podataka u tu svrhu.
 
U svrhu jednoobraznog dostavljanja podataka, uz ovaj poziv se dostavlja obrazac kojeg je potrebno popuniti te dostaviti Središnjem državnom uredu uz prijavu interesa.

Ovaj Javni poziv je aktivan do 02. prosinca 2021. godine nakon čega se planira provedba postupka nabave u 1. fazi održavanja po hitnim intervencijama, ali zainteresirani gospodarski subjekti mogu i nakon toga roka dostavljati svoje prijave interesa s potrebnim podacima, u slučaju potrebe u budućem razdoblju.

Središnji državni ured, u slučaju potrebe, može organizirati sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o čemu će isti biti pravodobno obaviješteni.

Prijave interesa s popunjenim obrascem molimo dostaviti na adresu elektroničke pošte odrzavanje@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Poveznica na tekst poziva i obrasca za popunjavanje
Javni poziv za iskaz interesa za usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu / izgradnju povijesne cjeline grada Petrinje
Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Programom mjera utvrđene su i smjernice obnove prema pojedinim modelima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju sposobnost i kapacitete te potrebne stručne uvjete za iskaz interesa za izradu projektne dokumentacije za obnovu / izgradnju obiteljskih kuća u okviru povijesne cjeline grada Petrinje.

Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Gospodarski subjekt pri tome mora zadovoljiti sve uvjete iz važećih zakonskih normi, odnosno zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira obavljanje poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

Zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu svoj interes iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem te da u tu svrhu uz svoju prijavu dostave i relevatne podatke u svrhu dokazivanja kvalitete i stručnog iskustva kao i podatak o postojanju odgovarajućeg ovlaštenja.

Ovaj Javni poziv je aktivan do 15. listopada 2021. godine.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte projektanti@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Poveznica na tekst poziva
Javni poziv za iskaz interesa za izvođenje radova izgradnje tipskih obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije
Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Programom mjera utvrđene su i smjernice obnove prema pojedinim modelima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju sposobnost i mogućnost za iskaz interesa za izvođenje radova izgradnje tipskih obiteljskih kuća kao zamjenskih objekata stradalih u potresu.

Izgradnja tipskih obiteljskih kuća provodi se prema 6 različitih projekata koji se razlikuju po kvadraturi te materijalu izgradnje. Kvadratura pojedinih kuća je 55 m², 70 m² te 85 m² netto tlocrtne površine dok su tipovi gradnje izgradnja primjenom drvene montažne konstrukcije, montažne suhe gradnje  i klasične zidane gradnja.

Zainteresirani gospodarski subjekti koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu svoj interes iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem s navođenjem svih potrebnih podataka u tu svrhu.

Ovaj Javni poziv je aktivan do 01. listopada 2021. godine što predstavlja krajnji rok za dostavu interesa s traženim podacima. Rok za postavljanje upita je 15. rujna 2021. godine na adresu elektroničke pošte radovi@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Poveznica na tekst poziva
Javni poziv za iskaz interesa za istraživanje tržišta – operativni koordinatori
Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Programom mjera utvrđene su i mjere obnove prema pojedinim načinima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali zainteresirani dionici koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa u sudjelovanju tijekom istraživanja tržišta prilikom javne nabave usluga operativnih koordinatora.

Prijave se  mogu dostavljati zaključno do srijede, 10. ožujka 2021. godine nakon čega će Središnji državni ured pozvane sudionike obavijestiti o točnom terminu sastanka.

Za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge i komentare.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte koordinatori@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Poveznica na tekst poziva.
Javni poziv za iskaz interesa za istraživanje tržišta - projektanti
Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Programom mjera utvrđene su i mjere obnove prema pojedinim načinima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali zainteresirani dionici koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa u sudjelovanju tijekom istraživanja tržišta prilikom javne nabave usluga projektiranja.

Za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge i komentare u svrhu prikupljanja informacija oko provedbe postupaka javne nabave ovih usluga s naglaskom na tehnički / stručni dio dokumentacije (stavke troškovnika, uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, opće i posebni uvjeti ugovora, način plaćanja izvršenih usluga, vrsta i način bodovanja stručnog iskustva ili drugih kriterija kvalitete, itd.), s napomenom da se radi o istraživanju tržišta u postupku odabira projektanata.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte projektanti@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Poveznica na tekst poziva.
Javni poziv za iskaz interesa za istraživanje tržišta - sanacija nekonstrukcijskih elemenata
Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Programom mjera utvrđene su i mjere obnove prema pojedinim načinima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali zainteresirani dionici koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa u sudjelovanju tijekom istraživanja tržišta prilikom javne nabave izvođenja radova popravaka nekonstrukcijskih elemenata.

Temeljem pristiglih prijava za iskaz interesa, Središnji državni ured planira održati sastanak – tehničke konzultacije na kojem bi se ukratko predstavio prijedlog / način provedbe odabira sudionika – izvoditelja radova te omogućilo prisutnima da iznesu svoje prijedloge, komentare i mišljenja. O točnom vremenu sastanka Središnji državni ured će na vrijeme obavijestiti zainteresirane sudionike, s tim da se sudionici zainteresirani za sudjelovanje na sastanku mogu prijaviti do četvrtka, 01. travnja 2021. godine.

Slijedom navedenog, za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge, komentare i mišljenja u svrhu prikupljanja informacija oko provedbe postupaka javne nabave ovih radova s naglaskom na tehnički / stručni dio dokumentacije (uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, opće i posebni uvjeti ugovora, način plaćanja izvršenih usluga, vrsta i način bodovanja stručnog iskustva ili drugih kriterija kvalitete, itd.), s napomenom da se radi o istraživanju tržišta u postupku odabira izvoditelja radova popravaka nekonstrukcijskih elemenata.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte radovi@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.

Poveznica na tekst poziva.
Javni poziv za iskaz interesa za izvođenje radova uklanjanja (rušenja) u potresu oštećenih obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije
Središnji državni ured je, temeljem čl. 40.a Zakona o obnovi, određen kao nositelj aktivnosti obnove odnosno uklanjanja te gradnje obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Programom mjera utvrđene su i mjere obnove prema pojedinim načinima obnove odnosno vrstama usluga / radova kao i procedura odabira pojedinih sudionika u obnovi (ugovaratelja).

Ovim Javnim pozivom za iskaz interesa se stoga pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koji djeluju na mjerodavnom tržištu za iskaz interesa za izvođenje radova uklanjanja (rušenja) u potresu oštećenih obiteljskih kuća koje su predviđene za uklanjanje i gradnju zamjenskih kuća.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti te ostali sudionici koji imaju interesa u okviru ovog javnog poziva mogu svoj interes iskazati dostavljanjem prijave za sudjelovanjem s navođenjem svih potrebnih podataka u tu svrhu.
 
S obzirom da ciljnu skupinu iz ovog javnog poziva čine prvenstveno gospodarski subjekti koji su stručno i gospodarski osposobljeni za izvođenje radova, da bi mogli sudjelovati, mole se isti da uz svoju prijavu dostave i mjerodavne podatke u svrhu dokazivanja kvalitete i stručnog iskustva, kako za gospodarskog subjekta (tvrtku) tako i za osposobljene djelatnike koji mogu obavljati predmetne radove (broj kvalificiranih djelatnika i njihova osposobljenost, broj i vrsta strojeva i mehanizacije, alati i oprema te ostalo po potrebi).

Ovaj Javni poziv je aktivan do okončanja svih radnji u okviru ove vrste radova odnosno do okončanja postupaka javne nabave ovih radova.

Slijedom navedenog, za cijelo vrijeme objavljenog poziva zainteresirani gospodarski subjekti te drugi dionici mogu dostavljati i svoje pisane prijedloge, komentare i mišljenja u svrhu prikupljanja informacija oko provedbe postupaka javne nabave ovih radova s naglaskom na tehnički / stručni dio dokumentacije (uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, opće i posebni uvjeti ugovora, način plaćanja izvršenih usluga, vrsta i način bodovanja stručnog iskustva ili drugih kriterija kvalitete, itd.), s napomenom da se radi o istraživanju tržišta u postupku odabira izvoditelja radova uklanjanja (rušenja) obiteljskih kuća.

Prijave kao i komentare i prijedloge molimo dostavljati na adresu elektroničke pošte radovi@sduosz.hr ili na marijana.speranda@sduosz.hr.
 
Obavijest o objavi postupka javne nabave izvođenja radova sanacije nekonstruktivnih elemenata
Na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) je dana 12. srpnja 2021. godine objavljen postupak javne nabave izvođenja radova sanacije nekonstruktivnih elemenata u potresu oštećenih obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke i Zagrebačke županije, pod evidencijskim brojem O-G-K-177/21, broj objave 2021/S 0F2-0025338.
 
Postupkom se predviđa izvođenje radova sanacije za predvidivo 1.500 kuća, prema 30 grupa predmeta nabave.
Rok za dostavu ponuda je 27. srpnja 2021. godine do 11,00 sati.
 
Slijedom navedenog, svi zainteresirani gospodarski subjekti slobodni su, bez naknade, preuzeti Dokumentaciju o nabavi s troškovnicima i ostalim prilozima te, u skladu s uvjetima iz dokumentacije, dostaviti svoju ponudu do naprijed navedenog datuma.
Sve upite na dokumentaciju ili bilo koji njen dio mogu se dostaviti elektronički, putem sustava EOJN RH, modul Pitanja.
 
Također napominjemo da su uvjeti u dokumentaciji određeni kao minimalni, samo u onoj razini koja je naručitelju potrebna za sklapanje ugovora s kvalitetnim i sposobnim ponuditeljem. Isto tako, sva plaćanja po ugovoru će biti izvršena u najkraćem mogućem roku, do 10 dana od dana ovjere naručitelja, odnosno najkasnije u roku do 30 dana.
 
Sve ostale upite / komentare / prijedloge molimo dostaviti na radovi@sduosz.hr.
Otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova sanacije nekonstruktivnih elemenata stradalih u potresu - Etalonski troškovnik
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kao naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova sanacije nekonstruktivnih elemenata u potresu oštećenih obiteljskih kuća na području proglašenja katastrofe odnosno na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke i Zagrebačke županije.
 
Postupak se provodi pod evidencijskim brojem O-G-K-164/21 te je istim predviđena sanacija oko 1.500 kuća prema 30 grupa predmeta nabave, svaka grupa s predvidivih 50 kuća za sanaciju.
 
S obzirom na specifičnost ovog postupka nabave vezano uz vrstu i opseg radova, a posebno jer se radi o jako velikom broju u potresu oštećenih obiteljskih kuća koje je do početka sezone grijanja potrebno u što većem broju dovesti u funkciju te time obiteljima omogućiti siguran život, za naručitelja je izuzetno bitno ugovaranje izvođenja radova s ponuditeljima koji će moći kvalitetno i u planiranom roku izvesti radove. Kako bi isto bilo moguće naručitelj smatra bitnim da su ponuditelji i po cijenama koje nude sposobni nesmetano isto odraditi.
 
U tu svrhu naručitelj je pripremio „etalonski troškovnik“, izrađen temeljem provedenih postupaka u okviru pilot projekta za ove radove te koji je usklađen s prosječnim tržišnim cijenama nuđenima u okviru ove vrste radova. „Etalonski troškovnik“ se sastoji od istih stavki kao i troškovnik koji je prilog Dokumentacije o nabavi ali u kojem su upisane „etalonske“ jedinične cijene koje bi trebale poslužiti ponuditeljima kao okvir za nuđenje cijena u postupku.
 
Iako će posebnu pozornost posvetiti upravo provjeri izuzetno niskih cijena ponude kao i visokih cijena ponude, naručitelj ne obvezuje ponuditelje na nuđenje „etalonskih“ cijena s obzirom da postupak javne nabave odražava tržišno natjecanje, ali iste predstavljaju granicu po kojoj će naručitelj provjeravati ponuđene cijene u odnosu na više ili niže, sve u cilju ujednačenog postupanja te kvalitetnog i pravovremenog izvršenja ugovora iz ovog predmeta nabave.

Etalonski troškovnik.xlsx