Sastanak sa predstavnicima Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država

U srijedu, 26. kolovoza 2015. godine, predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, gđa. Mirela Stanić – Popović, sastala se sa predstavnicima Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država. Ispred Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, sastanku su prisustvovali g. Eric Cody Williams, drugi Tajnik i Konzul i gđa. Vladimira Đukić, suradnica na projektu. Sudionici sastanka su se osvrnuli na dvije važne teme kojima se bavi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Prva tema izravno se odnosila na predmete neovlaštenog ulaganja. Predstojnica Državnog ureda, gđa. Mirela Stanić – Popović, izvijestila je prisutne na sastanku o trenutnom postupanju po navedenim predmetima te je naglasila kako je Državni ured, od početka 2015. godine do danas, u suradnji sa nadležnim državnim odvjetništvima i institucijama državne uprave, uspio riješiti zamjetan broj predmeta. Od osamnaest predmeta neovlaštenih ulaganja, koliko ih je bilo na početku godine, Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje preostalo je još šest predmeta koji su u proceduri rješavanja. G. Eric Williams je pozdravio odrađeni posao te je tom prilikom izjavio kako je postignut razvidan napredak po pitanju rješavanja predmeta neovlaštenih ulaganja. Druga tema sastanka odnosila se na projekte i aktivnosti koje Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje poduzima u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Predstojnica je detaljno izložila dosadašnji napredak u realizaciji određenih projekata poput, pripreme zgrade u Korenici za tehnički pregled, dovršetka pripremnih aktivnosti za početak radova na objektima višestambenih zgrada u Kninu, početka radova na objektu Doma za starije i nemoćne osobe u Glini, nastavka procesa kupovine i raspodjele u okviru podprojekta kupovine 101 stambene jedinice, kao i obavljanja pripremnih radnji u realizaciji novih projekata koji se odnose na organiziranu izgradnju kuća te izgradnju višestambene zgrade u Benkovcu. Sastanak je zaključen sa suglasjem prisutnih o činjenici da je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje postigao zamjetne rezultate u postupcima rješavanja neovlaštenih ulaganja, kao i u djelovanju kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP). Predstojnica Državnog ureda, gđa. Mirela Stanić – Popović, izrazila je želju za nastavkom dobre, konstruktivne suradnje sa Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država.

Vijesti