Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

OBAVIJEST ZA E-RAČUN:
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), obavještavamo vas da ste u obvezi izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019. godine, za sve postupke javne nabave vezano uz ugovore koji su sklopljeni sa ovim Uredom ili nabava putem narudžbenica.

Nakon navedenog roka, u slučaju izdavanja računa u papirnom obliku, isti će vam biti vraćen.
1. Plan nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
2. Nadmetanja
Postupci javne nabave koje provodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljeni su na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske Upute za pretraživanje:
  1. Klik na link “EOJN RH” povezat će vas s web stranicom Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
  2. U lijevom kutu je podnaslov “Objave JN” unutar kojeg se nalazi “Jednostavna tražilica
  3. U rubrici “Naziv naručitelja” potrebno je upisati “Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje” te pritiskom na “Traži” pokrenuti tražilicu objava

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – Pružanje čuvarskih usluga
3. Žalbeni postupci

Žalbene postupke provodi Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i isti su objavljeni na njihovoj web stranici. Upute za pretraživanje:

  1. Klik na link “DKOM” povezat će vas s web stranicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.
  2. U rubrici “Upisnik” potrebno je upisati “Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje” te pritiskom na “Traži” pokrenuti tražilicu žalbenih postupaka i odluka
4. Odluke o provedbi nabave
5. Naputak o stvaranju ugovorne obveze iz područja javne nabave
6. Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove kuće na adresi Krnjak 28, Krnjak – Karlovačka županija.
Evidencijski broj: I-G-K-115/20
Rok za predaju ponuda: 17. studenog u 10:00 sati
Dokumentacija: I-G-K-115-20 

Postupak nabave: Nabava usluge održavanja telefonskog sustava SDUOSZ-a, evidencijski broj: I-C-SI-9/20.
Evidencijski broj: I-C-SI-9/20
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 16. studenog 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-C-SI-9/20

Postupak nabave: Sanacija dva stana u Kuparima, Dubrovačko-neretvanska županija
Evidencijski broj: I-G-H-111-20.
Rok za predaju ponuda: Ponudu molimo dostaviti putem e-pošte, na adresu: javna.nabava@sduosz.hr, najkasnije do 04. studenog 2020. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija: I-G-H-111-20

Postupak nabave: Nabava usluge dezinfekcije uredskog prostora
Evidencijski broj:  I-C-P-113/20
Rok za predaju ponuda: 03. studenog 2020. godine u 10:00 sati.
Dokumentacija: I-C-P-113-20
1. Objašnjenje
2. Objašnjenje

Postupak nabave: Izvođenje radova sanacije 6 stambenih jedinica
Evidencijski broj:  I-U-H-107/20.
Rok za predaju ponuda: 21. rujna 2020. godine u 11:00 sati.
Dokumentacija I-U-H-107-20
Vukovar   BOLNIČKA 112
Vukovar   ŽELJEZNIČKA 15 
Vukovar VIJEĆA EUROPE 23
Vukovar DOMOVINSKOG RATA 461
Vukovar DOMOVINSKOG RATA 403
Vukovar BLAGE ZADRE 5415 

Postupak nabave: Nabava usluge verifikacije troškova bespovratnih sredstava Fonda RPSZ-a, vezano uz Regionalni program stambenog zbrinjavanja za Potprojekte HR7 i HR9.
Evidencijski broj: I-C-PB-25/20
Rok za predaju ponuda: 18. rujna 2020. godine u 13:00 sati
Dokumentacija I-C-PB-25-20

Postupak nabave: Nabava i isporuka 55 komada kuhinjskog namještaja po operativnom programu za romsku nacionalnu manjinu
Evidencijski broj: I-N-HK-102/20
Rok za predaju ponuda: 17.kolovoza 2020. do 11:00 sati.
Dokumentacija  I-N-HK-102/20


Postupak nabave: Nabava i isporuka potrošnog materijala, rezervnih dijelova i informatičke opreme za potrebe SDUOSZ-a
Evidencijski broj: I-A-A-95/20
Rok za predaju ponuda: 12. lipnja 2020. u 13:00 sati.
Ukoliko ste zainteresirani za navedeni postupak molimo vas da dostavite ponudu sukladno priloženoj dokumentaciji.
Dokumentacija I-A-A-95/20​
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDE
ODLUKA O PONIŠTENJU


Postupak nabave: Nabava i isporuka tonera.
Evidencijski broj: I-A-OT-94/20
Rok za predaju ponuda: 05. lipnja 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-A-OT-94/20
1. Objašnjenje
2. Objašnjenje

Postupak nabave: Usluge dezinfekcije uredskih prostorija
Evidencijski broj: I-C-P-92/20
Rok za predaju ponuda: 19. svibnja 2020. godine do 13:00 sati.
Dokumentacija I-C-P-92-20
1. Objašnjenje

Postupak nabave: Nabava i isporuka potrošnog materijala - papirna konfekcija (toaletni papir i papirnati ručnici)
Evidencijski broj: I-A-A-91/20
Rok za predaju ponuda: 22. svibnja 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-A-A-91
I. Objašnjenje

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove obiteljske kuće na adresi Knin, Lašvanski put
Evidencijski broj: I-G-K-83/20
Rok za predaju ponuda: 18. ožujka 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-G-K-83-20
Objašnjenje I-G-K-83-20

Postupak nabave: Izvođenje radova obnove/sanacije obiteljske kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Petrinja, Tadije Smičiklasa 40
Evidencijski broj: I-G-K-61/20
Rok za predaju ponuda: 10. ožujka 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-G-K-61/20

Postupak nabave: Usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme i gradnjom 60 obiteljskih kuća na području Bosne i Hercegovine
Evidencijski broj: I-C-S-104/19
Rok za predaju ponuda: 02. ožujka 2020. godine do 14:00 sati.
Dokumentacija I-K-M-73-20

Postupak nabave: Usluge pregleda i ispitivanja postojeće konstrukcije zaštite, ažuriranje geodetske snimke prema postojećem stanju, izrada glavnog i izvedbenog projekta zaštite građevinske jame s revizijom za potrebe nastavka izgradnje i dogradnje višestambene zgrade u Kninu, Zvonimirova 34
Evidencijski broj: I-C-S-104/19
Rok za predaju ponuda: 23. siječnja 2020. godine do 11:00 sati.
Dokumentacija I-C-S-104-19
Objašnjenje I-C-S-104-19

7. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sva prethodna savjetovanja koje provodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljeni su na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike HrvatskePredmet nabave: Nabava i isporuka građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje 50 oštećenih i uništenih obiteljskih kuća na području Bosne i Hercegovine
Evidencijski broj nabave: O-IM-KM-29/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Nabava i isporuka građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje 300 obiteljskih kuća na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županija – 6 grupa
Evidencijski broj nabave: O-IM-KM-28/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Usluge stručnog nadzora nad isporukom građevinskom i instalaterskog materijala te sanitarne opreme te gradnjom 400 obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske – 6 grupa
Evidencijski broj nabave: O-K-KM-27/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije, obnove i gradnje 12 obiteljskih kuća za radove 1.-5. etape za potprojekt H6 u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja na području Republike Hrvatske -  u podijeljenih u 4 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-20/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova građenja višestambene zgrade Pr+2+Pt na adresi Ive Tijardovića, Vukovar, k.č.br. 4483/29, k.o. Vukovar, Vukovarsko–srijemska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-16/17 (ponovljeno)
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na otklanjanju nedostataka i dovršetku građenja višestambene građevine Po+P+2 u Petrinji, na adresi Andrije Petračića bb, k.č.br. 1177, k.o. Petrinja, Sisačko-moslavačka županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-15/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova rušenja i izgradnje 3 zamjenske višestambene zgrade u Staroj Gradiški, Cvjetni trg 10-11-12, Brodsko-posavska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-K-18/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravka i sanacije 7 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu, Zadarska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-H-17/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova građenja višestambene zgrade Pr+2+Pt na adresi Ive Tijardovića, Vukovar, k.č.br. 4483/29, k.o. Vukovar, Vukovarsko–srijemska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-16/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodnom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova izgradnje 3 obiteljske kuće, po Programu organizirane ugradnje građevinskom materijala -  E4, za korisnike stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi Republike Hrvatske – Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavonske županije – 3 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-14/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova rekonstrukcije, obnove i gradnje 18 obiteljskih kuća za radove 1.-5. etape za potprojekt HR6 u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (RHP) na području Republike Hrvatske – 4 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-8/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Predmet nabave je Izvođenje radova popravaka i sanacije 90 pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu na području Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Ličko-senjske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije – 8 grupa
Evidencijski broj nabave: O-G-H-13/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravaka i sanacije 25 pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu na području Zadarske i Šibensko-kninske županije – 2 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-H-12/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravka i sanacije 32 pojedinačne devastirane stambene jedinice, stanova u državnom vlasništvu na području Vukovarsko-srijemske županije – 3 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-H-10/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 610 obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske – 12 grupa
Evidencijski broj nabave: O-P-K-3/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova građenja višestambene zgrade PR+2+PT na adresi Ive Tijardovića, Vukovar, k.č.br. 4483/28, k.o. Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija
Evidencijski broj nabave: O-G-S-5/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju 

Predmet nabave: Izvođenje radova izgradnje devet (9) obiteljskih kuća po programu organizirane ugradnje građevinskog materijala – model E4, za korisnike stambenog zbrinjavanja na području Varaždinske, Primorsko-goranske, Bjelovarsko-bilogorske, Zadarske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Šibensko-kninske županije – 6 grupa
Evidencijski broj nabave: O-G-K-2/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova 1.-4. etape na sanaciji deset (10) ratom oštećenih obiteljskih kuća IV., V. i VI. stupnja oštećenja po programu obnove i izgradnje u ratu oštećenih stambenih jedinica; Zadarska, Karlovačka, Ličko-senjska i Dubrovačko-neretvanska županija – 2 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-K-7/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju

Predmet nabave: Izvođenje radova popravaka i sanacije četrnaest (14) pojedinačnih devastiranih stambenih jedinica, stanova u državnom vlasništvu, Šibensko-kninska županija – 2 grupe
Evidencijski broj nabave: O-G-H-1/17
Poziv na prethodno savjetovanje
Dokumentacija o nabavi
Izvješće o prethodno provedenom savjetovanju